نانو بیو پوشش ضد خوردگی

Product Description

با توجه به نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایعی که عوامل خوردگی باعث تخریب تجهیزات آنها می گردد، گروه تحقیقاتی شرکت فارس طبیب تکنولوژی موفق به ساخت و ابداع ” نانو بیو پوشش ضد خوردگی ” شده اند که بسیار مقاوم در برابر عوامل  تخریب کننده محیطی، مانند: نمک، رطوبت، دمای بالا، اسید و … می باشد. مشتریان نانو بیو پوشش ضد خوردگی کلیه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع داروسازی، صنایع مواد غذایی، سکوها و کلیه سازه های دریایی، صنایع تولید برق و نیروگاه ها و sitio útil… می باشند.

نانو بیو پوشش ضد خوردگی بر پایه کربن و رنگ این پوشش مشکی و ضخامت پوشش آن حدود 2 میلیمتر می باشد. قیمت این پوشش بسیار مناسب است.