پروژه ها

 

Project1
مشاهده پروژه
دستگاه سنیتایزر با جذب و نابودی کرونا ویروس
Project1
مشاهده پروژه
بیو و نانو بیو محلول های ضد عفونی کننده ضد ویروس
Project1
مشاهده پروژه
ابداع و ساخت نانو بیو پوشش ضد خوردگی
Project1
مشاهده پروژه
دستگاه مکانیزه جداسازی چربی غذا ها در مراکز پخت غذا
Project1
مشاهده پروژه
ساخت نانو بیو کاتالیست جاذب گازهای آلاینده هوا
Project1
مشاهده پروژه
سنسور تشخیص نشت گاز