بیو و نانو بیو محلول های ضد عفونی کننده ضد ویروس

image
image

 


ساخت ۵ بیو محلول و نانو بیو محلول ضد عفونی کننده ضد ویروس بر پایه آب برای اولین بار در دنیا که دارای گواهی  و تاییدیه ضد ویروس آن توسط بخش ویروس شناسی دانشکده پزشکی شیراز می باشد که در مرحله ثبت اختراع  قرار دارد.