سنسور تشخیص نشت گاز

image
image

 

با نصب این سنسور در مکان هایی که از گاز طبیعی استفاده می کنند مانند: ساختمان برج ها، پالایشگاه ها، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، می توان از انفجار، آتش سوزی، تخریب و مرگ نیروهای انسانی جلوگیری نمود. این سنسور در سازمان مالکیت معنوی ثبت اختراع شده است.